Formålsdrevne virksomheder har et større afkast på både kort, mellemlang og lang sigt, end virksomheder, der blot har til formål at skabe værdi for aktionærerne.

Det giver resultater
Mennesker med et klart formål er op til 5 gange mere effektive på deres højeste end mennesker, der ikke har et. Formål skaber engagement, og engagerede mennesker er ikke blot mere effektive, men har også mindre stress, lavere sygefravær og færre konflikter.

Få din organisation med dig - hele vejen!
Formålet skal sættes foran ALT, hvad I siger og gør.
Formålet fungere som et kompas og guider organisationen mod jeres langsigtede mål.
Formålet er rammen, som forener mål, indsats og skaber retning for det personlige engagement og energi.
Formålet er fundamentet for meningsskabelsen og fællesskabsfølelsen.

Vær rollemodel for noget godt
Hvis din sag virkelig er vigtig, så vis det, ikke kun i dine ord, men også handlinger.
Vær loyal overfor dit formål og gå foran.

Ledelse med formål kan gøres nemt og enkelt.