Meningsløst arbejde
 

Hvor meningsløst skal dit arbejdsliv være?

Det drejer sig ikke om, hvilke resultater du skaber, men måden du gør det på. Meningsløsheden breder sig på flere planer i vores samfund, og der er opstået et stort behov for meningsfuldhed, retning og rollemodeller, der tør stå på mål, for det, de tror på.

Det vi gør, skal give mening

Arbejdet er ikke længere blot et sted hvor vi skal fordrive 8 timer af vores liv, og som skal betale vores husleje. Arbejdet er i høj grad med til at skabe vores identitet, og et sted, hvor vi kan realiserer os selv, derfor skal det vi gør også give mening. Blandt de nye generationer på arbejdsmarkedet ønsker 86% at være i en virksomhed, der gør en positiv forskel. Vi har alle et grundlæggende behov for at være en del af en flok, at kunne bidrage til flokken, og at vores bidrag er værdifuldt for flokken og giver mening.

Sæt meningsfuldheden i centrum

Virksomheder, der tilbyder en udfordrende, engagerende og meningsfyldt arbejdsplads er mere profitable end dem, som blot behandler medarbejderne som et produktionsapparat. Samtidig er de næsten 20% mere overlevelsesdygtige. Formålsdrevne virksomheder, har et 30% højere niveau af innovation og vækst og har 40% nemmere ved at holde på medarbejderne.

Ledelse med formål

Meningsgivelse er muligvis den faktor, hvor der lige nu, er størst uudnyttet potentiale hos de fleste virksomheder. Sæt formålet forrest og få selvledende, engagerede, loyale og ansvarsfulde medarbejdere, som trives og arbejder målrettet og effektivt mod gode resultater, fordi de ved, at det de gør, gør en forskel for andre. Det påvirker alle tal i din virksomhed inklusiv din bundlinje.

Brand værdi: Virksomheder baseret på et ”ideal” og et stærkt meningsfuldt budskab, som er dybt forankret i virksomhedens kultur, outperformer deres konkurrenter med et gennemsnit på 3 gange over et årti, nogle endda op til 10 gange. I dag står brand værdien for omkring 30% af den totale kapitalisering, så det kan ikke ignoreres. Branding har ikke blot betydning eksternt, men employerbranding og tiltrækning af medarbejder får større og større betydning for virksomhedens konkurrencedygtighed.

Jobtilfredshed: At føle at man bidrager til noget, som er større end en selv og som gør samfundet bedre, øger jobtilfredsheden markant. 70% af Millenials forventer i dag, at deres arbejdsplads fokuserer på at løse samfundsmæssige problemer eller er formålsdrevne.

Loyalitet og tillid: Når det man siger og gør hænger sammen, bliver effekten af ens ord og handlinger stærkere. Når en leder formår at kommunikere klart, hvad de vil og hvorfor, skaber det tillid og karakter, og det giver medarbejderne mulighed for at tage stilling til, om de vil med, ikke fordi de bliver betalt for det, men fordi de vil.

Produktivitet og effektivitet: Mennesker, som kan se meningen med deres arbejde, er 5 gange mere produktive på deres højeste, end dem som ikke kan.

Engagement & Motivation: Meningsfuldhed er afgørende for engagementet, som igen er afgørende for høj performance og gode KPI’er. Mangel på engagement giver 37% højere fravær, 49% flere skader og 60% flere fejl. Gallup vurderer at 8 ud af 10 har nedsat engagement i forhold til deres arbejde.

Stress og sygdomme: 50% organisationens overlevelsesevne afhænger af organisationens sundhed og trivsel. Forskning viser, at meningsfuldhed er den største faktor for at hæmme og forebygge stress i arbejdet. Stress og stressrelateret sygdomme vil være arbejdspladsens største helbredsmæssige udfordring i de kommende år.  

Relationer og samarbejde: Når tilliden er lav og usikkerhed høj, går det ikke kun ud over den enkeltes fokus, men også samarbejdet, engagementet og dermed også resultaterne. Medarbejderne i organisationer med et stærk følelse af formål, er op til 40% bedre til at acceptere forskellighederne hos hinanden, det vil betyde færre konflikter, og at man internt har større fokus på at arbejde sammen om de fælles mål.


Vil du høre, hvor nemt du kan skabe en meningsfuld ramme på din arbejdsplads?


Til organisationen

Formål forrest er et forløb, som tager dig og din virksomhed til de bedste resultater på en værdifuld og meningsfuld måde.

Til lederen

Leadership coaching hjælper dig til at blive en klar og tydelig leder, som kan lede dit team sikkert igennem de konstante forandringer.

Til den selvstændige

Til dig som er alene i gamet, og har brug for at gøre dit formål klart, så du kan brænde igennem istedet for at brænde ud.